DetHeleBarn.dk

Løsningen til sammenbragte familier og skilsmisseforældre

Login Opret ny bruger


Guide til dialog i den sammenbragte familie

  • Børnenes økonomiske bidrag og ydelser
  • Hjemmets udgifter til børnene
  • At stille dine, mine og vores børn lige

Den sammenbragte familie udfordres af børnenes forskellige udgangspunkt for at være i jeres familie. Med denne guide og online løsning til budget for dine, mine og vores får I den relevante viden til, at I skaber jer et fundament for en konstruktiv dialog om alle børn. En dialog baseret på den viden I får sammen fremfor de følelser, I hver især måtte have omkring det enkelte barn.

Dialogen kan bidrage til, at I sammen finder eller finpudser jeres løsninger til hvordan I praktisk kan håndtere jeres families dilemmaer omkring børnene. Og dermed en dialog som hjælper jer til forventningsafstemning af jeres roller og håndtering af krav og tilbud til alle børn. Så er det jer, som voksne i den sammenbragte familie, der aktivt tager beslutninger, der vedrører det praktiske og økonomiske på jeres adresse. Så har I et fælles grundlag at sætte af fra, når der skal drøftes med særbørnenes andet hjem.

Guiden giver jer overblik og udgangspunkt for en konstruktiv dialog om nogle af de dilemmaer I møder med dine, mine og vores børn

Online løsning

Med guiden følger login til DetHeleBarn.dk online løsningen, hvor I opstiller budget for dine mine og vores. I får et samlet overblik illustreret ved totaler, grafer og lagkager for hvert enkelt barn.

I online løsningen kan I lave overblik over dine, mine og vores børns økonomi præcis for jeres familie. I kan lave scenarier for jeres nuværende situation og udarbejde alternative scenarier, hvor I ser den økonomiske konsekvens hvis f.eks. et barn flytter adresse, ændrer samvær eller får flere søskende. Ligeledes kan I udarbejde scenarier for fremtidige år.

Online løsningen giver overblik over:

  • Hvilke ydelser I modtager og betaler til hvert barn
  • Hvilke direkte udgifter I har til hvert barn
  • Hvilke udgifter har hjemmet og hvordan fordeles de mellem børnene
  • Hvem finansierer reelt bopælsbarnet

I får det relevante billede af børnenes økonomi set fra netop jeres adresse. Dermed kan I sammenligne børnenes rammer ud fra objektive kriterier.