SamarbejdsRummet

- ét barn med 2 hjem


Glemt kodeord? - Opret ny bruger


Skab et samarbejdsrum omkring barnet med de relevante oplysninger, kontakter og en logbog. Suppler med et fælles budget over barnets udgifter og del de praktiske indkøb med dit barns anden forælder. Så er der skabt et solidt fundament for et godt forældresamarbejde.

SamarbejdsRummet indeholder:

Læs mere om indholdet nedenfor.

Læs også hvad kunderne siger.


Køb adgang for kun kr. 49 pr. md.

Vores barn collage

Vores barn: Budget og praktiske indkøb

Lav et budget for skilsmissebarnet og fordel de praktiske indkøb mellem jer. Det giver fælles overblik og forståelse, og grundlag for et godt samarbejde.

Løsningen tager hensyn til samværets omfang, uden at låse barnet fast i en bestemt samværsordning. Udgangspunktet er en opgørelse af barnets udgifter. De offentlige ydelser og værdien af de skattemæssige fradrag modregnes. Den resterende udgift deles mellem jer i det forhold I ønsker.

I de situationer hvor Statsforvaltningen vil fastsætte et børnebidrag beregnes et børnebidrag ud fra barnets direkte og indirekte udgifter. Dette så værdien af skattefradraget kan indgå i budgettet.

Læs mere

Køb adgang for kun kr. 49 pr. md.

Boern info

Barnets information

Hold styr på basisinformation om barnet:

  • Skole, klasselærer, login til skolen intranet, etc.
  • Læge og medicin
  • Højde og vægt

Køb adgang for kun kr. 49 pr. md.

Logbog

Logbog

I logbogen kan I dele informationer om barnets liv, når det er hos hver af jer. Legeaftaler, familiebesøg, sjove situationer, billeder etc. Så er det nemt for barnet at skiftet mellem sine 2 hjem.

Køb adgang for kun kr. 49 pr. md.

Contacts intro

Kontakter

Her samler i barnets kontakter. Det kan være familie, de voksnes venner og barnets venner. De kontakter, som det er praktisk at barnets voksne kender.

Køb adgang for kun kr. 49 pr. md.

Vores barn del adgang

Del adgangen til budgettet

En abonnent på SamarbejdsRummet kan vælge at dele et budget med en anden – f.eks. barnets anden forælder.

Køb adgang for kun kr. 49 pr. md.

Intro guide et barn 2 hjem

Guiden: Ét barn - to hjem

Guiden giver dig den nødvendige viden så du kan træffe gode beslutninger for dit barn. Barnet har ret til begge forældre, men forældrene kan ikke stilles “lige”. Det er derfor vigtigt, at både far og mor er klædt på med viden om bopæl, samvær og børnebidrag før der træffes beslutninger. Det er også relevant, at far og mor indretter sig så barnet har mulighed for fleksibilitet omkring bopæl og samvær i opvæksten.

Køb adgang for kun kr. 49 pr. md.

Dine mine vores forside 4

Dine, Mine og Vores børn: Budget til den sammenbragte familie

Den sammenbragte familie udfordres af børnenes forskellige udgangspunkt for at være i jeres familie. Med denne guide og online løsning til budget for dine, mine og vores får I den relevante viden til, at I skaber jer et fundament for en konstruktiv dialog om alle børn. En dialog baseret på den viden I får sammen fremfor de følelser, I hver især måtte have omkring det enkelte barn.

  • Børnenes økonomiske bidrag og ydelser
  • Hjemmets udgifter til børnene
  • At stille dine, mine og vores børn lige

Dialogen kan bidrage til, at I sammen finder eller finpudser jeres løsninger til hvordan I praktisk kan håndtere jeres families dilemmaer omkring børnene. Og dermed en dialog som hjælper jer til forventningsafstemning af jeres roller og håndtering af krav og tilbud til alle børn. Så er det jer, som voksne i den sammenbragte familie, der aktivt tager beslutninger, der vedrører det praktiske og økonomiske på jeres adresse. Så har I et fælles grundlag at sætte af fra, når der skal drøftes med særbørnenes andet hjem.

Guiden giver jer overblik og udgangspunkt for en konstruktiv dialog om nogle af de dilemmaer I møder med dine, mine og vores børn

Læs mere

Når du køber adgang til SamarbejdsRummet indgår Dine, Mine og Vores for kun kr. 49 pr. md. pr. barn

Dine, Mine og Vores sælges som selvstændigt modul for kr. 95 pr. år